Uqmac ยูคิวแมค แก้กรดไหลย้อน

กรดไหลย้อน Uqmac จุกแน่น หายใจลำบาก หายใจไม่สุด แสบร้อนกลางอก จุก ลิ้นปี่ ทานรสจัดแสบท้อง เรอเปรี้ยว อาเจียน แพนิค กังวล นอนไม่หลับ

อาการหลักของกรดไหลย้อน

สาเหตุของการอาการกรดไหลย้อน

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคกรดไหลย้อน